माइलीको भान्छाघर-02.04.13

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 02.04.13, 22:22 NST सम्मका समाचार

मिडिया प्लेयर

सम्बन्ध बिच्छेद पछि आफ्नै ब्यवसाय शुरु गरेर उन्नती गर्ने पोखराकी एक महिला बारे रिपोर्ट।

Multimedia

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।