Eadar a' Chreag is an Tè Ruadh

  • 11 An Gearran 2016

Thuige seo, chaidh aig riaghaltas an SNP air coire a sheachnadh airson ghearraidhean do sheirbhisean poblach.

Chanadh iad fhèin gu bheil sin air sgàth 's nach iad as coireach.

Ach tha na pàrtaidhean dùbhlanach aig Holyrood air cur as leth nan nàiseantach gur e cleas a tha seo - a' cur coire air Westminster - no air na Comhairlean ionadail - airson rud sam bith nach còrd riutha agus a' lorg moladh an t-sluaigh airson gach rud a chòrdas.

Mas fhìor na cunntasan-bheachd, tha an cleas fhathast ag obair.

Ach a bheil sin an impis atharrachadh?

Leugh artaigil air fad Eadar a' Chreag is an Tè Ruadh

Sgillinnean Dearga, Sgillinnean Ruadha

  • 4 An Gearran 2016

Nan cuireadh tu geall air, saoil ciamar a dheigheadh do phàrtaidh a mhol bun-ìre na cìse cosnaidh a chur suas air thoiseach air taghadh?

Is dòcha gum biodh dùil gun tuiteadh am pàrtaidh agus am polasaidh as a chèile ro dheireadh an seachdain nuair a mhothaich iad don mhearachd mhòir a rinneadh leotha.

Leugh artaigil air fad Sgillinnean Dearga, Sgillinnean Ruadha

Bho reifreann a dhà gu fear a trì

  • 20 Am Faoilleach 2016

An do chòrd 2015 riubh?

An e faothachadh a bha ann nach robh reifreann againn, no an robh sibh ag ionndrainn spòrs agus sradagan 2014?

Leugh artaigil air fad Bho reifreann a dhà gu fear a trì

Càirdean mì-chofhurtail

  • 10 An Dùbhlachd 2015

Ann an saoghal poileataigeach na h-Alba, is i an t-sabaid eadar an SNP agus na Làbaraich an tè as cruaidhe.

Tha an dà phàrtaidh ag amas air an dearbh bhuidhinn de luchd-bhòtaidh, agus ged a chanas iad gur iad na Tòraidhean an nàmhaid as motha, bho latha gu latha, tha càirdeas nas fheàrr aig an dà phàrtaidh le pàrtaidh Ruth Davidson na tha eatorra fhèin.

Leugh artaigil air fad Càirdean mì-chofhurtail

Cogadh agus sìth

  • 3 An Dùbhlachd 2015

Bha an deasbad fada, ach cha do dh'fhan an riaghaltas fada idir gus toil na Pàrlamaid a chur an gnìomh.

Beagan a bharrachd na uair a thìde às dèidh mar a bhòt Taigh nan Cumantan 397 gu 223 airson ionnsaighean-adhair a thoirt air a' bhuidhinn IS ann an Siria, dh'fhalbh dà itealan Tornada à RAF Akrotiri ann an Cìopras.

Leugh artaigil air fad Cogadh agus sìth

An Dà Latha

  • 25 An t-Samhain 2015

Bheir naidheachd an latha an-diugh buadh shoilleir air daoine aig an taigh.

Bha dùil gun cailleadh còrr is trì millean neach airgead bhon Ghiblean mar thoradh air gearradh de £4.4bn far chreideasan-cìse, a chuireas ri teachd-a-steachd dhaoine air tuarasdail ìosal.

Leugh artaigil air fad An Dà Latha

Troimhe-chèile?

  • 19 An t-Samhain 2015

Càite a bheil an SNP a' seasamh air ionnsaighean adhair ann an Siria?

An-dè bha sin furasta a mhìneachadh.

Leugh artaigil air fad Troimhe-chèile?

Cuimhneachadh

  • 17 An t-Samhain 2015

An-diugh, tha Pàrlamaid na h-Alba aonaichte.

A' tilleadh don t-seòmar às dèidh nan ionnsaighean marbhtach ann am Paris, bha na brataich a' feitheamh orra aig an leth-chrann.

Leugh artaigil air fad Cuimhneachadh

Am Pàrtaidh Ùr

  • 16 An Dàmhair 2015

Nuair a chuireas tu seachad beagan bhliadhnaichean ag aithris às na co-labhairtean poileataigeach, fàsaidh tu eòlach air na daoine a bhios a' dol ann.

Gach bliadhna, chì thu na dearbh dhaoine a thig air ais airson a bhith an sàs anns an deasbad, tro na bliadhnaichean torach agus na bliadhnaichean bàn.

Leugh artaigil air fad Am Pàrtaidh Ùr

An Solas Uaine?

  • 13 An Dàmhair 2015

Air thoiseach air co-labhairt nan Uaineach ann an Glaschu air an deireadh sheachdainn, bhruidhinn mi ri duine a bha na bhall dhen phàrtaidh o thoiseach fèin-riaghladh na h-Alba.

Bha cuimhne aige air cho beag is a bha am pàrtaidh anns na làithean ud - ach abair gun do dh'fhàs e on uair sin.

Leugh artaigil air fad An Solas Uaine?