Niall O'Gallagher

Fear-naidheachd poileataigeach

Seo am Blog Poileataigeach, àite airson aithrisean, sgrùdaidh agus deasbaid anns a’ Ghàidhlig air saoghal poileataigeach na h-Alba.

Pròiseas no tachartas?

  • 22 Am Faoilleach 2015

Thuirt Dòmhnaill Dewar nach maireann cha robh fèin-riaghladh na h-Alba na thachartas ach na phròiseas.

A bheil sin fhathast fìor?

Às dèidh foillseachadh an reachdais an-diugh gus plana Mhic a' Ghobhainn a chur an gnìomh, bidh an fheadhainn a bhuannaich anns an t-Sultainn an dòchas nach eil.

A' bruidhinn ann an Dùn Èideann na bu tràithe às dèidh coinneimh le Nicola Sturgeon, thuirt am prìomhaire gur e aonta a bha seo a mhaireadh agus gum bu chòir don deasbad gluasad air adhart gu dè a bu chòir dèanamh leis na cumhachdan a tha ann.

Aig Àm nan Ceist, dh'fheuch leas-cheannard nan Làbarach, Kezia Dugdale, ri sin a dhèanamh, a' togail cheistean mu stait na Seirbhise Slàinte.

Leugh artaigil air fad Pròiseas no tachartas?

'Eil sibh ag aontachadh le Dàibhidh?

  • 12 Am Faoilleach 2015

'Eil cuimhne agaibh air na deasbadan telebhisein ron taghadh ann an 2010?

Às dèidh bhliadhnaichean de deasbad, dh'aontaich ceannardan nan trì pàrtaidhean as motha ann am Breatainn - aig an àm - a dhol aghaidh ri aghaidh air beulaibh nan camarathan.

Leugh artaigil air fad 'Eil sibh ag aontachadh le Dàibhidh?

Cleasan na bliadhna ùire

  • 7 Am Faoilleach 2015

Dè tha Jim Murphy ris?

A rèir a charaid Làbaraich Diane Abbott, 's e "ceannachd bhòtaichean Albannach le airgead Lunnainn".

Leugh artaigil air fad Cleasan na bliadhna ùire

Freagairt Mheadhan Lodainn?

  • 16 An Dùbhlachd 2014

'S e casaid chumanta a chuirear air luchd-poileataigs nach freagair iad ceistean.

Ann am poileataigs na h-Alba agus na Rìoghachd Aonaichte tha ceist a tha air a bhith gun fhreagairt fad bhliadhnaichean.

Leugh artaigil air fad Freagairt Mheadhan Lodainn?

Earrann ùr dhen dràma?

  • 10 An Dùbhlachd 2014

Chan fhada o thuirt mi gun robh Ailig Salmond, aig a' cheann thall, a' fàgail an àrd-ùrlair.

Mar a thachair, cha robh ann ach deireadh earrainn ann an dràma fada na b'fhaide.

Leugh artaigil air fad Earrann ùr dhen dràma?

Gealltanas air a choilionadh?

  • 27 An t-Samhain 2014

An toiseach, an t-susbaint.

A-measg nam molaidhean a dh'fhoillsich Coimisean Mhic a' Ghobhainn an-diugh bha gum faigheadh Pàrlamaid na h-Alba an cothrom cead bhòtaidh a thoirt do dheugairean aois 16 agus 17.

Leugh artaigil air fad Gealltanas air a choilionadh?

Faclan agus gnìomhan

  • 26 An t-Samhain 2014

'S e beul a labhras, gnìomh a dhearbhas.

Labhair Nicola Sturgeon fad leth uair a thìde san t-seòmar an-diugh agus i a' cur clàr-reachdais an riaghaltais aice air beulaibh nam ball.

Leugh artaigil air fad Faclan agus gnìomhan

Aodainn ùra aig a' bhòrd

  • 24 An t-Samhain 2014

Cha robh fios aig co-dhiù aon neach a fhuair dreuchd ann an caibineat ùr Nicola Sturgeon gu madainn Dihaoine fhèin.

Mar as trice, nuair a thèid crathadh a chur air an riaghaltas bidh fathanan a' dol mun cuairt ach an turas-sa bha a h-uile rud sàmhach.

Leugh artaigil air fad Aodainn ùra aig a' bhòrd

Prìomh Mhinistear ùr, sgiopa ùr?

  • 20 An t-Samhain 2014

'S e là mòr a bha ann dhi fhèin agus da teaghlach nuair a dh'ainmich a' Phàrlamaid Nicola Sturgeon an-dè mar Phrìomh Mhinistear.

An-diugh, bha caraidean gu leòr aice anns a' Chùirt, far an do ghabh i bòid na dìlseachd, a' dol na prìomh mhinistear h-oifigeal le cead sgrìobhte bhon Bhànrigh.

Leugh artaigil air fad Prìomh Mhinistear ùr, sgiopa ùr?

Soraidh slàn Ailig Salmond

  • 12 An t-Samhain 2014

Thuirt cuideigin gur ann le fàilligeadh a thig gach beatha phoileataigeach go crìch.

A-màireach, tòisichidh seachdain mhòr ann am beatha phoileataigeach na h-Alba, agus Ailig Salmond, a tha air a bhith na phrìomh mhinistear nas fhaide na duine sam bith eile, a' leigeil dheth a dhreuchd.

Leugh artaigil air fad Soraidh slàn Ailig Salmond

Tweets as ùire

Bho Niall O'Gallagher

Dhearbh ceannard Albannach nan Làbarach Jim Murphy gun seas e a-rithist airson Westminster anns a' Chèitean #gàidhlig

5 Days Ago

Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' foillseachadh reachdais air cumhachdan ùra do Phàrlamaid na h-Alba: http://t.co/nzjlQKgiIT #gàidhlig

5 Days Ago

RT @BBCGaryR: Catalan President Artur Mas announces early elections amid calls for UDI if he wins a majority @BBCNiallOG #bbcgms 0645

Last Week

Content from Twitter. Learn more about content from Twitter.

Mu Niall

Tha Niall air a bhith ag aithris air cùisean poileataigeach o 2007, nuair a chaidh e na fhear-naidheachd do Radio nan Gàidheal aig a' Phàrlamaid Albannaich.

Bho thòisich e an 2008, dh'obraich e cuideachd air naidheachdan BhBC Alba, An Là.

Stèidhichte aig Holyrood mar as trice, tha an obair aige ga thoirt air feadh na h-Alba agus nas fhaide air falbh, gu h-àraid aig àm an taghaidh.

Rinn e aithrisean à Strasbourg air an taghadh Eòrpach an 2009, air còmhradh na co-bhanntachd à Westminster an 2010, agus air an deasbad mu neo-eisimeileachd ann am Barcelona an 2012.