Trom-laighe nan Tòraidhean

  • 20 An Gearran 2015

An do chaidil sibh gu math an-raoir?

Is coltach nach eil am Prìomhaire a' faighinn fois ann.

A rèir Dhàibhidh Chamshroin tha taibhse a' faontradh na Rìoghachd Aonaichte.

Dh'innis e do cho-labhairt Albannaich nan Tòraidhean gun robh trom-laighe air.

Nas miosa fiù 's na Ed Miliband a' goid nan iuchraichean do dhoras dubh Àireimh a Deich leis fhèin, bha an SNP gan toirt thuige aig taghadh a' Chèitein.

Leugh artaigil air fad Trom-laighe nan Tòraidhean

Àireamhan

  • 4 An Gearran 2015

Bha sinn a' feitheamh tron fheasgair airson freagairt bho ChOSLA às dèidh mar a thuirt Iain Swinney gun deigheadh airgead a thoirt bho chomhairlean mura an do ghabh iad ri targaidean an riaghaltais air àireamhan thidsearan.

Ach 's i a bha làidir nuair a thàinig i.

Leugh artaigil air fad Àireamhan

Dol nas fhaide

  • 2 An Gearran 2015

O chionn beagan làithean, le foillseachadh an reachdais gus molaidhean Mhic a' Ghobhainn air tuilleadh chumhachdan a chur an gnìomh, bha na Làbaraich ag innse dhuinn gun robh an t-àm ann gluasad air adhart.

Le ceist an fhèin-riaghlaidh air a freagairt, thuirt iad, bu chòir dhuinn faighneachd dè a dhèanamaid leis na cumhachdan ùra a bha air fàire.

Leugh artaigil air fad Dol nas fhaide

Pròiseas no tachartas?

  • 22 Am Faoilleach 2015

Thuirt Dòmhnaill Dewar nach maireann cha robh fèin-riaghladh na h-Alba na thachartas ach na phròiseas.

A bheil sin fhathast fìor?

Leugh artaigil air fad Pròiseas no tachartas?

'Eil sibh ag aontachadh le Dàibhidh?

  • 12 Am Faoilleach 2015

'Eil cuimhne agaibh air na deasbadan telebhisein ron taghadh ann an 2010?

Às dèidh bhliadhnaichean de deasbad, dh'aontaich ceannardan nan trì pàrtaidhean as motha ann am Breatainn - aig an àm - a dhol aghaidh ri aghaidh air beulaibh nan camarathan.

Leugh artaigil air fad 'Eil sibh ag aontachadh le Dàibhidh?

Cleasan na bliadhna ùire

  • 7 Am Faoilleach 2015

Dè tha Jim Murphy ris?

A rèir a charaid Làbaraich Diane Abbott, 's e "ceannachd bhòtaichean Albannach le airgead Lunnainn".

Leugh artaigil air fad Cleasan na bliadhna ùire

Freagairt Mheadhan Lodainn?

  • 16 An Dùbhlachd 2014

'S e casaid chumanta a chuirear air luchd-poileataigs nach freagair iad ceistean.

Ann am poileataigs na h-Alba agus na Rìoghachd Aonaichte tha ceist a tha air a bhith gun fhreagairt fad bhliadhnaichean.

Leugh artaigil air fad Freagairt Mheadhan Lodainn?

Earrann ùr dhen dràma?

  • 10 An Dùbhlachd 2014

Chan fhada o thuirt mi gun robh Ailig Salmond, aig a' cheann thall, a' fàgail an àrd-ùrlair.

Mar a thachair, cha robh ann ach deireadh earrainn ann an dràma fada na b'fhaide.

Leugh artaigil air fad Earrann ùr dhen dràma?

Gealltanas air a choilionadh?

  • 27 An t-Samhain 2014

An toiseach, an t-susbaint.

A-measg nam molaidhean a dh'fhoillsich Coimisean Mhic a' Ghobhainn an-diugh bha gum faigheadh Pàrlamaid na h-Alba an cothrom cead bhòtaidh a thoirt do dheugairean aois 16 agus 17.

Leugh artaigil air fad Gealltanas air a choilionadh?

Faclan agus gnìomhan

  • 26 An t-Samhain 2014

'S e beul a labhras, gnìomh a dhearbhas.

Labhair Nicola Sturgeon fad leth uair a thìde san t-seòmar an-diugh agus i a' cur clàr-reachdais an riaghaltais aice air beulaibh nam ball.

Leugh artaigil air fad Faclan agus gnìomhan