Freagairtean gun iarraidh

  • 25 Am Màrt 2015

Is e an gearan gnàthach - bho cheannard nan Làbarach agus bho chàch - nach freagair Dàibhidh Camshron na ceistean.

Ach bu mhiann le Ed Miliband nach deach an cleachdadh bhriseadh leis a' phrìomhaire an-diugh.

Aig Àm nan Ceist - an seisean mu dheireadh ron taghadh - thog Mgr Miliband ceist na cìse VAT.

Na bu tràithe air an t-seachdain, thuirt Ed Balls gun robh na Tòraidhean ag ullachadh gus a' chìs àrdachadh às dèidh an taghaidh, mar a rinn iad ann an 2010.

Ron taghadh sin, cha tuirt George Osborne ach nach robh planaichean aige VAT a chur suas.

Leugh artaigil air fad Freagairtean gun iarraidh

An Sealladh bho na h-Àirdean

  • 24 Am Màrt 2015

Anns an òraid aige do cho-labhairt Albannaich nan Lib Deamach air an deireadh-sheachdain, chuir Willie Rennie nar cuimhne gur toil leis a bhith a' streap nan beanntan.

Dh'fhaodadh e a bhith doirbh, uaireanan gu math cràiteach.

Leugh artaigil air fad An Sealladh bho na h-Àirdean

Am broinn a' bhogsa

  • 19 Am Màrt 2015

A bheil sibhse a' faireachdainn nas fheàrr dheth?

Ma dh'fhaodte gu bheil tòrr an crochadh air freagairt na ceist sin.

Leugh artaigil air fad Am broinn a' bhogsa

Eachdraidh-beatha

  • 10 Am Màrt 2015

Tha làn fhios aig Jim Murphy cò ris a dh'fheumas e bruidhinn.

Mura robh roimhe, dhearbh sreath ùr de chunntasan-bheachd bhon Mhorair Ashcroft gun robh dùbhlan mòr ro na Làbaraich, chan a-mhàin anns na sgìrean a chuir taic ri neo-eisimeileachd as t-fhoghar ach air feadh na dùthcha.

Leugh artaigil air fad Eachdraidh-beatha

Trom-laighe nan Tòraidhean

  • 20 An Gearran 2015

An do chaidil sibh gu math an-raoir?

Is coltach nach eil am Prìomhaire a' faighinn fois ann.

Leugh artaigil air fad Trom-laighe nan Tòraidhean

Àireamhan

  • 4 An Gearran 2015

Bha sinn a' feitheamh tron fheasgair airson freagairt bho ChOSLA às dèidh mar a thuirt Iain Swinney gun deigheadh airgead a thoirt bho chomhairlean mura an do ghabh iad ri targaidean an riaghaltais air àireamhan thidsearan.

Ach 's i a bha làidir nuair a thàinig i.

Leugh artaigil air fad Àireamhan

Dol nas fhaide

  • 2 An Gearran 2015

O chionn beagan làithean, le foillseachadh an reachdais gus molaidhean Mhic a' Ghobhainn air tuilleadh chumhachdan a chur an gnìomh, bha na Làbaraich ag innse dhuinn gun robh an t-àm ann gluasad air adhart.

Le ceist an fhèin-riaghlaidh air a freagairt, thuirt iad, bu chòir dhuinn faighneachd dè a dhèanamaid leis na cumhachdan ùra a bha air fàire.

Leugh artaigil air fad Dol nas fhaide

Pròiseas no tachartas?

  • 22 Am Faoilleach 2015

Thuirt Dòmhnaill Dewar nach maireann cha robh fèin-riaghladh na h-Alba na thachartas ach na phròiseas.

A bheil sin fhathast fìor?

Leugh artaigil air fad Pròiseas no tachartas?

'Eil sibh ag aontachadh le Dàibhidh?

  • 12 Am Faoilleach 2015

'Eil cuimhne agaibh air na deasbadan telebhisein ron taghadh ann an 2010?

Às dèidh bhliadhnaichean de deasbad, dh'aontaich ceannardan nan trì pàrtaidhean as motha ann am Breatainn - aig an àm - a dhol aghaidh ri aghaidh air beulaibh nan camarathan.

Leugh artaigil air fad 'Eil sibh ag aontachadh le Dàibhidh?

Cleasan na bliadhna ùire

  • 7 Am Faoilleach 2015

Dè tha Jim Murphy ris?

A rèir a charaid Làbaraich Diane Abbott, 's e "ceannachd bhòtaichean Albannach le airgead Lunnainn".

Leugh artaigil air fad Cleasan na bliadhna ùire