Dà bhòt, dà bheachd

  • 14 An Gearran 2017

Mar a bha dùil, bhòt Westminster agus Holyrood an aghaidh a chèile air Brexit.

Bha an dà bhòt a cheart cho soilleir ri chèile.

Aig Holyrood bhòt na h-Uainich, na Lib Deamaich agus gun ach triùir Làbarach leis an SNP an aghaidh cur an gnìomh Artagail 50 - chuir an triùir Làbarach romhpa Jeremy Corbyn a leantainn gus bhòtadh leis na Tòraidhean, a chaill 34 gu 90.

Aig Westminster, bhuannaich an riaghaltas 494 gu 122.

Thuirt a' Phrìomh Chùirt gum b'fheudar don Phàrlamaid cead a thoirt don Riaghaltas mus cuireadh iad Artagail 50 an gnìomh, agus rinn iad sin, gun am bile atharrachadh air dòigh sam bith.

Leugh artaigil air fad Dà bhòt, dà bheachd

An Solas Uaine

  • 2 An Gearran 2017

Tha aonta againn.

Aig a' cheann-thall thàinig e bho na h-Uainich.

Leugh artaigil air fad An Solas Uaine

Roghainn air fàire

  • 25 Am Faoilleach 2017

Tha roghainn air fàire do Nicola Sturgeon.

An-uiridh, air an latha às dèidh an reifrinn a bheir an Rìoghachd Aonaichte a-mach às an Aonadh Eòrpach choisinn am prìomh mhinistear cliù dhi fhèin airson soilleireachd.

Leugh artaigil air fad Roghainn air fàire

Tomhas na prìse

  • 12 Am Faoilleach 2017

Tha saor-làithean na Nollaige seachad agus tha aire nam ball aig Holyrood air tionndadh don bhòt air buidseat na h-Alba anns a' Gearran.

A-nochd, chan eil bhòtaichean gu leòr aig Rùnaire an Ionmhais, Derek MacAoidh, am buidseat aige fhaighinn troimhe.

Leugh artaigil air fad Tomhas na prìse

A' sgrùdadh a' phlana

  • 20 An Dùbhlachd 2016

Cha mhòr sia mìosan on reifreann air ballrachd Bhreatainn anns an Aonadh Eòrpach tha Nicola Sturgeon air a' phlana aicese a chur am follais.

(Chaidh a càineadh leis an Oifigear Riaghladh, Ken Mac an Tòisich, airson an naidheachd a thoirt seachad air beulaibh nan camara aig Taigh a' Bhòid seach anns a' Phàrlamaid fhèin, a thug air Ms Sturgeon fhèin tighinn don t-Seòmar an àite Mhìcheil Ruiseil).

Leugh artaigil air fad A' sgrùdadh a' phlana

Suas no sìos?

  • 15 An Dùbhlachd 2016

Ciamar a chaidh dha Derek MacAoidh na chaid òraid buidseit do Phàrlamaid na h-Alba?

Thar nam bliadhna, dh'fhàs John Swinney - agus sinn fhìn - gu math cleachdte ris an tachartas bhliadhnail seo.

Leugh artaigil air fad Suas no sìos?

Sean agus ùr

  • 8 An Dùbhlachd 2016

Bha Theresa May airson seo a chumail sìmplidh.

Bhruidhinn na daoine ann an reifreann an Òg-mhìos agus b' e dleastanas an riaghaltais aicese na thuirt iad a chur an gnìomh.

Leugh artaigil air fad Sean agus ùr

Ad gun rabaid

  • 23 An t-Samhain 2016

Ged as e faclan molaidh a chleachd Philip Hammond gus bruidhinn mun t-seann seansalar, is e càineadh an ciall a bha aca.

Thuirt Mgr Hammond gum bu chòir do George Osborne a bhith moiteil as an obair aige aig Roinn an Ionmhais ach gun robh na h-amannan air atharrachadh.

Leugh artaigil air fad Ad gun rabaid

Dùbhlan Dòmhnaill

  • 10 An t-Samhain 2016

Cha b' e an toradh a bha Nicola Sturgeon ag iarraidh - agus cha robh i na h-aonar.

Bha ceannardan nam pàrtaidhean uile aig Holyrood den bheachd gur i Hillary Clinton a bu chòir a bhith anns an Taigh Gheal bhon Fhoilleach.

Leugh artaigil air fad Dùbhlan Dòmhnaill

Breith na Cùirte

  • 3 An t-Samhain 2016

Tha còmhradh fiù 's nas duilghe na bha dùil air fàire do Theresa May a-nis le Ceann-suidhe a' Choimisein Eòrpaich, Jean Claude Juncker.

Bruidhnidh an dithis air a' fòn a-màireach mu dheidhinn Brexit, proiseas a bhiodh fada agus toinnte gu leòr nan leanadh e clàr-ama a' phrìomhaire.

Leugh artaigil air fad Breith na Cùirte