Nis aig barr an lìog an dèidh aon gheam

  • 16 An Giblean 2018
Pàirc an Rubha

Tha Nis aig barr Lìog Leòdhais agus na Hearadh an deidh dhan lìog tòiseachadh oidhche Haoine.

Rinn iad an gnothach air Aths 5-1. Fhuair Mìcheal Ruiseal Mac a' Ghobhainn trì de na tadhail sin.

Cha robh ach dà gheam ann, ghlèidh sgioba a' Bhac 2-1 an aghaidh United anns a' gheam eile.

Tha coltas gum bi geamaichean Mhalaig inntinneach am bliadhna.

An dèidh dhaibh buannachadh 11-2 air a' chiad deireadh sheachdain den t-seusan, chaill iad ri sgioba Shlèite & an t-Srath 7-3 Disathairne.

Mar sin tha 23 tadhail air a bhith anns an dà gheam aca chun a seo.

Bidh eagal air a' chorr de sgiobaidhean an lìog ro Chaol Acainn. 'S iad a bhuannaich Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse an-uiridh agus tha iad air an dà gheam aca a ghlèidheadh am bliadhna a' cur 12 tadhal agus gun gin a' chall.

Rinn iad an gnothach air sgioba a' Chaoil 7-0 Disathairne.

Sa gheam eile ann an Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse bhuannaich Juniors Phort Rìgh 2-0 an aghaidh GA United.

Thòisich seusan Lìog Uibhist is Bharraigh le Southend a' faighinn trì puingean ann an Ceann a' Bhaigh an aghaidh Uibhist a Tuath.

Fhuair Eddie Fitzgibbon dhà de na tadhail do na deasaich.

Disathairne chaidh an dà sgioba a tha a' mhor-chuid an dùil a bhios a' farpais son na tiotal an aghaidh a' cheile.

'S iad Barraigh a fhuair na puingean air falbh bhon taigh, a' dèanamh a' chùis air Saints an Iochdar, 2-0.

Chrìochnaich an geam eile co-ionnan le dà thadhal an urra aig Èirisgeigh agus Beinn na Fadhla.