Comhairle an asgaidh mu chumhachd dachaigh

  • 15 An t-Samhain 2017
Teine Image copyright Getty Images
Image caption Bidh Tighean Innse Gall a' cuideachadh dhaoine gus na tha iad a' pàigheadh 'son cumhachd a lùghdachadh.

Thathas ag iarraidh air daoine anns na h-Eileanan an Iar beachd a ghabhail air cumhachd dachaigh, agus an taic a tha ri fhaighinn leis.

Tha Tighean Innse Gall air sreath de làithean fosgailte a chur air dòigh aig feadh nan eilean far am faigh daoine comhairle an asgaidh mu dheidhinn.

Tha a' bhuidheann an sàs ann an ionsulaideadh thaighean, comhairle mu thaighean a theasachadh, obair càraidh agus leasachaidhean taigheadais.

'S e blàths a chumail a chumail ann an taighean an obair as motha a th' aig a' bhuidhinn.

Ach tha iad cuideachd air a bhith ag obair le Comhairle nan Eilean Siar, le taic bho Riaghaltas na h-Alba, 'son dèiligeadh le bochdainn chonnaidh.

Piseach

Bidh an luchd-obrach aca a' dèanamh sgrùdaidh air na taighean airson faighinn a-mach dè na taighean as miosa dheth agus dè na rudan as fheàrr 'son piseach a thoirt air na taighean sin.

Agus tha an t-seirbheis comhairleachaidh cumhachd aca (TEAS) cuideachd ag amas air na tha daoine a' pàigheadh 'son cumhachd a lùghdachadh.

Bidh a' chiad là fosgailte aca air a chumail ann an Talla Bhaile Steòrnabhaigh Dihaoine 17mh den t-Samhain bho 10:00m. gu 4:00f.

Air Diciadainn 22mh den t-Samhain, bidh riochdairean bhon bhuidhinn ann am Bùth Bharraigh eadar meadhan là is 4:00f. agus ann an Co-op Dhalabroig eadar 10:00m. agus 4:00f.

Agus bidh iad a' tadhail air Co-op Chreag Ghoraidh agus Co-op Sholais Diardaoin 23mh den t-Samhain eadar 10:00m. agus 4:00f.