Dragh mu atharrachadh fiaclaireachd

  • 13 An Dàmhair 2017
Fiaclaireachd Image copyright PA

Tha BPA nan Eilean Siar, Alasdair Allan, air sgrìobhadh gu àrd-oifigear Bhòrd Amalaichte nan Eilean Siar agus draghan air nochdadh mu phlana gus crathadh a thoirt air seirbheisean fiaclaireachd ann an Uibhist.

Tha co-chomhairle air tòiseachadh mu na tha an dàn dhaibh, ach tha Mgr Allan mar thà air gearrainean fhaighinn.

Tha Alasdair Allan a' mìneachadh san litir chun an Dr. Ron Culley, na draghan a tha esan air faighinn bho dhaoine san sgìre mun cho-chomhairle.

Dh'innis am Bòrd Amalaichte gun iarradh iadsan aon sheirbheis a-mhàin ag obair a-mach à Ospadal Uibhist is Bharraigh.

Bhiodh seo a' ciallachadh gum biodh ionadan ann an Loch nam Madadh agus Lìonacleit air an dùnadh, agus sin a thuilleadh air ionad Loch Baghasdail a dhùin na bu tràithe air a' bhliadhna.

Tha Mgr Allan ag ràdh gu bheil daoine mì-thoilichte nach eil ceann-là air a' cho-chomhairle, nach eil seòladh puist ann airson freagairtean a chur a-steach, agus san fharsainneachd mun dòigh anns a bheil na molaidhean air an cur air adhart.

Thathas a' feitheamh beachd bhon Bhòrd Amlaichte air na bh' aig Mgr Allan ri ràdh.