Fear san ospadal an dèidh tuile

  • 23 An Lùnasdal 2017
Càr a' dràibheadh tro uisge Image copyright The Wig
Image caption Thug uisge trom buaidh air feadh mòran de dh'Alba tron oidhche.

B' fheudar cobhair a dhèanamh air fireannach ann am Barraigh an dèidh dhan taigh aige a bhith fo thuil tron oidhche.

Bha an t-seirbheis-smàlaidh, carbad-eiridinn agus sgioba a' bhàta-theasairginn uile an sàs san iomairt mu uair sa mhadainn ann am Bàgh a' Chaisteil.

Bha uisge fìor throm sna h-Eileanan, agus air feadh mòran de dh'Alba, ann an uairean beaga na maidne.

Thugar an duine dhan ospadal.

Tha na Poilis sna h-Eileanan Siar ag iarraidh air dràibhearan a bhith gu sònraichte faiceallach air na rathaidean Diciadain, agus uisge na laighe air cuid de rathaidean an dèidh an dòrtaidh air an oidhche.

Anns an Eilean Sgitheanach b' fheudar cobhair a dhèanamh air teaghlach a bh' ann am bhana-campachaidh an dèidh do dh'abhainn cur thairis.

Bha an dithis inbheach agus dithis duine-cloinne air a bhith a' fuireach ri taobh na h-aibhne ann an Gleann Dail, an iar-thuath an eilein. Chaidh fios a chur air na seirbheisean èiginneach mu 05:30m.

Thugadh gu sàbhailteachd iad, agus cha robh cobhair meidigeach a dhìth air duine aca.