Dragh mu obraichean ann am Baile nan Granndach

  • 3 Am Màrt 2017

Tha ceist mu choinneamh 46 obair ann am Baile nan Granndach.

Dhearbh a' chompanaidh MacKellar Subsea Earranta gu robh iad ann an co-comhairle leis an luchd-obrach a thaobh iad a bhith a' leigeil dhiubh an dreuchdan.

Thuirt riochdairean ionadail gu robh dragh mòr orra mun naidheachd agus gun toireadh e buaidh mhòr air an eaconamaidh ionadail nan deidheadh cur às dha na cosnaidhean.

Thuirt fear de chomhairlichean na sgìre, Bill Lobban, a tha cuideachd na iar-fhear-gairm air Còmhairle na Gàidhealtachd, gur e companaidh chudtromach a tha seo ann an sgìre Bhàideanach agus Srath Spè.

"Tha na cosnaidhean seo gu math, gu math luachmhor dhan sgìre agus tha an luchd-obrach air an deagh thrèanadh agus èifeachdach.

"Bhithinn an dòchas gu bheil rudeigin ann air fàire a dh'fhaodadh na cosnaidhean seo, agus a' chompanaidh, a shàbhaladh," thuirt e.