H

  • 17 Am Faoilleach 2012

haidridean: hydrogen

haidridean pronnasgach: hydrogen sulphide

hectair: hectare

hardship: cruadal

harm: cron & dolaidh

hedgehog: gràineag

hired: fhastadh

Home Secretary: Rùnaire na Dùthcha