Artist
Lata Mangeshkar & Manmohan Sin

Lata Mangeshkar & Manmohan Sin