Artist
Rekha Bhardwaj & Javed Ali

Rekha Bhardwaj & Javed Ali