Diz Iz Why I'm Hot (Zef Remix) VS Trap S*** (Slow Graffiti Mashup)

Diz Iz Why I'm Hot (Zef Remix) VS Trap S*** (Slow Graffiti Mashup)

Performer
UZ
UZ