Gianni Schicchi: 'O mio babbino caro' (feat. Charles Mackerras & London Philharmonic Orchestra)

Gianni Schicchi: 'O mio babbino caro' (feat. Charles Mackerras & London Philharmonic Orchestra)