Gaelic Waltz Set: Gad Chuimhneacadh/Mhairi Mhin Mheall Shuileach/Fil Oro

Gaelic Waltz Set: Gad Chuimhneacadh/Mhairi Mhin Mheall Shuileach/Fil Oro

Artist
Jimmy Blair and his Scottish Dance Band

Jimmy Blair and his Scottish Dance Band