Artist
S.P. Balasubrahmanyam & Lata Mangeshkar

S.P. Balasubrahmanyam & Lata Mangeshkar