Artist
Lata Mangeshgar & Pankaj Udas

Lata Mangeshgar & Pankaj Udas