Artist
Anastasia Tomaszewska-Shepis., Fausta Cianti. & Pietro Mascagni

Anastasia Tomaszewska-Shepis., Fausta Cianti. & Pietro Mascagni