Trad arr. Stassinopoulou/Kalyviotis: Matia San Kai Ta Dika Sou

Trad arr. Stassinopoulou/Kalyviotis: Matia San Kai Ta Dika Sou

Artist
Kristi Stassinopoulou & Stathis Kalyviotis

Kristi Stassinopoulou & Stathis Kalyviotis