Artist
Kavita Krishnamurthy / Kumar Sanu

Kavita Krishnamurthy / Kumar Sanu