Artist
Udit Narayan & Shah Rukh Khan

Udit Narayan & Shah Rukh Khan