Artist
Lata Mangeshkar & Shabbi Kumar

Lata Mangeshkar & Shabbi Kumar