Artist
Marios Takoushis (piano) / Gabriel Karapatakis (fretless bass) / David Lynch (soprano saxophone) / Zacharias Spyridakis (Cretan lyra)

Marios Takoushis (piano) / Gabriel Karapatakis (fretless bass) / David Lynch (soprano saxophone) / Zacharias Spyridakis (Cretan lyra)