Seat Nan Gillean: Casag Lachdann Ruaraidh/Calum Taillear/Na Tri Aonghais

Seat Nan Gillean: Casag Lachdann Ruaraidh/Calum Taillear/Na Tri Aonghais