Artist
Kavita Krishnamurthy & Lata Mangeshkar

Kavita Krishnamurthy & Lata Mangeshkar