O Iain Ghlinne Cuaich (John of Glen Quoich)

O Iain Ghlinne Cuaich (John of Glen Quoich)

Artist
William Matheson

William Matheson