So per prova i vostri inganni from Nò, di voi non vo' fidarmi, HWV 189

So per prova i vostri inganni from Nò, di voi non vo' fidarmi, HWV 189