Artist
Vishal Daldani & Rekha Bhardwaj

Vishal Daldani & Rekha Bhardwaj