Messe des morts (feat. Howard Crook, Louis Devos, Musica Polyphonica, Bernadette Degelin, Maastricht Conservatory Chamber Choir, Greta de Reyghere & Kurt Widmer)

Messe des morts (feat. Howard Crook, Louis Devos, Musica Polyphonica, Bernadette Degelin, Maastricht Conservatory Chamber Choir, Greta de Reyghere & Kurt Widmer)