Artist
Shailendra Singh & Lata Mangeshkar

Shailendra Singh & Lata Mangeshkar