String Quartet No. 4, Sz91: Allegretto pizzicato

String Quartet No. 4, Sz91: Allegretto pizzicato