I Bhi Ada / Fear Am Beinn An t-Slochdan Duibh / Cuir Nan Gobhar As A' Chreig / Buachaille Dubh Fionnghala

I Bhi Ada / Fear Am Beinn An t-Slochdan Duibh / Cuir Nan Gobhar As A' Chreig / Buachaille Dubh Fionnghala