Sen Har Jag Ej Fragat Mera (feat. Bengt Forsberg & Anne Sofie von Otter)

Sen Har Jag Ej Fragat Mera (feat. Bengt Forsberg & Anne Sofie von Otter)