Eat To The Beat (Apollo Theatre, Glasgow, 31 Dec 1979)

Eat To The Beat (Apollo Theatre, Glasgow, 31 Dec 1979)

Artist
Blondie

Blondie