Artist
Sohail Sen & Tarannum Malik

Sohail Sen & Tarannum Malik