O Gur Duine Truagh Mi/Tha Na Deudan Fada Caol/Tha Fionnlagh Ag Innearadh/Bodachan A Ri A R

O Gur Duine Truagh Mi/Tha Na Deudan Fada Caol/Tha Fionnlagh Ag Innearadh/Bodachan A Ri A R

Artist
Angus C Macleod

Angus C Macleod