A Ghaoil Leig Dhachaidh Gu Mo Mhathair Mi; Leannan Mo Ghaoil, Mairi Bhoidheach Seist

A Ghaoil Leig Dhachaidh Gu Mo Mhathair Mi; Leannan Mo Ghaoil, Mairi Bhoidheach Seist