Artist
Usha Mangeshkar & Praful Dave

Usha Mangeshkar & Praful Dave