White Light/White Heat (Phoenix Festival, 1996)

White Light/White Heat (Phoenix Festival, 1996)