'S Toigh Leam Fhìn Buntàta 'S Ìm / Tha Fionnlagh Ag Innearadh / Hùg Oiridh Hiridh Hairidh

'S Toigh Leam Fhìn Buntàta 'S Ìm / Tha Fionnlagh Ag Innearadh / Hùg Oiridh Hiridh Hairidh