Artist
Lata Mangeshkar & Mohammed Raf

Lata Mangeshkar & Mohammed Raf