V krovi gorit ogon' zhelan'ya (The fire of longing burns in my heart) - song

V krovi gorit ogon' zhelan'ya (The fire of longing burns in my heart) - song