Partap Tumhara Dekh Ke Jamdoot Chhad Jahi

Partap Tumhara Dekh Ke Jamdoot Chhad Jahi

Artist
Bhai Chaman Lal Ji

Bhai Chaman Lal Ji