Artist
Lata Mangeshkar & Shabbir Kuma

Lata Mangeshkar & Shabbir Kuma