Artist
Usha Mangeshkar  & Praful Dave

Usha Mangeshkar & Praful Dave