Artist
Bharat Nepali, Rubin Kumar Shrestha, Bharat Budhathoki & & Meghraj Lungeli

Bharat Nepali, Rubin Kumar Shrestha, Bharat Budhathoki & & Meghraj Lungeli