Artist
Niraj Shridar & Hard Kaur

Niraj Shridar & Hard Kaur