A Mhic Dhùghaill 'ic Ruairidh (Son of Dougal, son of Ruairidh)

A Mhic Dhùghaill 'ic Ruairidh (Son of Dougal, son of Ruairidh)