Artist
S.P Balasub & Lata Mangeshkar

S.P Balasub & Lata Mangeshkar