Artist
Feroz Khan, Salim & Sarabjit Kaur & Ruby Khan

Feroz Khan, Salim & Sarabjit Kaur & Ruby Khan