Artist
Pandit Bhimsen Joshi & Lata Mangeshkar

Pandit Bhimsen Joshi & Lata Mangeshkar