Kabhi Kabhi Aditi (Jaane Tu… Ya Jaane Na)

Kabhi Kabhi Aditi (Jaane Tu… Ya Jaane Na)